Povinné informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - Obec Kaňovice

Povinné informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Kaňovice, okres Frýdek-Místek

1. Oficiální název

Obec Kaňovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou Mgr. Adamem Supíkem

2. Důvod a způsob založení

Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří neuvolněný člen zastupitelstva - starosta a 1 úředník samosprávného územního celku.

Zastupitelstvo obce

Finanční výbor (orgán zastupitelstva)

Kontrolní výbor (orgán zastupitelstva)

Komise kulturní a sociální

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Kaňovice č. 33, 739 36 pošta Sedliště, okr. Frýdek-Místek

Telefon: 558 636 336

Oficiální www stránka: http://www.obec-kanovice.cz

E-mail :

Úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu v Kaňovicích

5. Bankovní spojení

Banka: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: 24129781/0100

Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Kaňovicích.

6. IČO

00494267

7. DIČ

CZ00494267

8. Profil zadavatele

Obec Kaňovice používá jako profil zadavatele elektronický nástroj na adrese: www.profilzadavatele.cz.

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat v elektronické podobě nebo ústně či písemně na Obecním úřadě v Kaňovicích.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Kaňovice, příp. v el. podobě na

11. Opravné prostředky

Obecní úřad Kaňovice, příp. v elektronické podobě při splnění zákonných podmínek

12 Formuláře

Se žádostí o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Kaňovicích.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad v Kaňovicích podle požadavku občanů.

14. Nejdůležitější předpisy

zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění 

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 

zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 

zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění

zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon, v platném znění

Obecně závazné vyhlášky obce Kaňovice 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Kaňovice nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytovány bezplatně.

16. Subjekty

Obecní knihovna

17. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Michaela Neumahr, e-mail:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.05.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. května 2021, 09.45

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.02.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. února 2021, 09.29

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.03.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. března 2020, 15.02

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.02.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

27. února 2020, 09.44

 

 

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.09.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. září 2019, 13.51

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.02.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

19. února 2019, 09.10

 

 

 

Žádost o informace - zák. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.02.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

7. února 2019, 10.00

 

 

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

<<     Červenec 2024     >>

Svoz komunálního odpadu - zelená zn.

Svoz komunálního odpadu - modrá zn.

Ostatní akce

Ke čtení dokumentů

Ostatní